خدمات رفاهی – ۱ اسفند ۱۴۰۰ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

با توجه به اجرای خدمات رفاهی در زمینه‌های مختلف در صندوق بازنشستگی کشوری از شما بازنشسته محترم تقاضا داریم در مورد کیفیت عملکرد طرح‌های زیر اعلام نظر فرمایید و در پایان دکمه ثبت را انتخاب کنید.


نتایج:

۱- میزان رضایت شما از طرح یاری (خرید تخفیفی و تقسیطی از فروشگاه افق کوروش) چقدر است؟ ۲-میزان رضایت شما از طرح یاری (خرید تخفیفی و تقسیطی از لوازم خانگی ایرانی) چقدر است؟ ۳-میزان رضایت شما از طرح یاری (حمایت از پایان نامه‌های دانشجویی) چقدر است؟ ۴-میزان رضایت شما از طرح یاری (تخفیفات کفش ملی) چقدر است؟ ۵-میزان رضایت شما از طرح یاری (تخفیفات بیمه ملت) چقدر است؟ ۶-میزان رضایت شما از تورهای بازنشستگی چقدر است؟
۱.۸ از ۳ ۱.۸ از ۳ ۱.۸ از ۳ ۱.۶ از ۳ ۱.۹ از ۳ ۱.۷ از ۳

خدمات الکترونیک – ۱۲ الی ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

با توجه به اجرای خدمات الکترونیکی در زمینه‌های مختلف در صندوق بازنشستگی کشوری از شما بازنشسته محترم تقاضا داریم در مورد کیفیت عملکرد هریک از  خدمات زیر اعلام نظر فرمایید و در پایان دکمه ثبت را انتخاب کنید.

نتایج:

۱- میزان رضایت شما از درگاه خدمات الکترونیک صندوق "sabasrm" چقدر است؟ ۲- میزان رضایت شما از عملکرد برنامه تلفن همراه صبا "sabaapp" چقدر است؟ ۳- میزان رضایت شما از نحوه پاسخگویی مرکز ارتباط با ذینفعان "سامانه ۲۵۰۰" چقدر است؟
۳.۲ از ۴ ۲.۷ از ۴ ۲.۷ از ۴