دریافت خدمات آزمایشگاهی و تشخیصی در منزل

صندوق بازنشستگی کشوری برای اجرای سیاست‌های پیشگیرانه دولت در شرایط همه‌گیری کرونا امکان جدیدی را برای بازنشستگان کشوری در نظر گرفته است.

آن‌دسته از بازنشستگان کشوری که مشمول بیمه تکمیلی باشند، می‌توانند برای دریافت خدمات آزمایشگاهی و برخی خدمات تشخیصی درمانی، از امکان ارائه خدمت در منزل و با در نظر گرفتن تخفیف استفاده کنند. این طرح برای کاهش رفت و آمدهای غیرضروری و رعایت پروتکل‌های بهداشتی و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا اجرا می‌شود. فهرست خدمات آزمایشگاهی و درمانی این طرح به شرح جدول پیوست است.

هزینه ارائه این خدمات برای دارندگان بیمه تکمیلی درمان تا سقف ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال رایگان و (علاوه بر تعهدات بیمه تکمیلی درمان) برعهده صندوق بازنشستگی است. در صورت دریافت خدمات بیشتر از سقف پرداختی مذکور، این امکان وجود دارد که حداکثر تا سقف ۰۰۰‘۰۰۰‘۶ ریال نیز به صورت اقساط (حداکثر اقساط ۳ ماه) از بازنشستگان دریافت شود.

آن دسته از بازنشستگان کشوری که مشمول بیمه تکمیلی درمان نباشند، مشمول تسهیلات فوق نیستند و تنها می‌توانند از تخفیف‌هایی که در ارائه خدمات در نظر گرفته شده است، برخوردار گردند.

ورود به صفحه‌ی ویژه بازنشستگان در سایت آزمایش آنلاین

خدماتتعرفه سایت آزمایش آنلاین (اعداد به ریال است.)
درصد تخفیفتعرفه ویژه بیمه شدگان صندوق بازنشستگی کشوری
مشاوره تلفنی کرونا پزشک۲۸۰,۰۰۰%۱۰۰۰
مشاوره تلفنی کرونا روان شناس۲۸۰,۰۰۰%۱۰۰۰
ویزیت پزشک عمومی۲,۰۰۰,۰۰۰%۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰
ویزیت متخصص۴,۰۰۰,۰۰۰%۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰
ویزیت فوق تخصص۶,۰۰۰,۰۰۰%۲۰۴,۸۰۰,۰۰۰
آزمایشات پزشکیتعرفه وزارت بهداشت + هزینه ایاب ذهابتعرفه وزارت بهداشت + هزینه ایاب ذهابتعرفه وزارت بهداشت (ایاب ذهاب رایگان)
نوار قلب۱,۵۰۰,۰۰۰%۳۰۱,۰۵۰,۰۰۰
فیزیو تراپی هرجلسه – هر اندام ساعتی۲,۲۰۰,۰۰۰%۲۰۱,۷۶۰,۰۰۰
لیزردرمانی هر جلسه – هر اندام ساعتی۱,۳۰۰,۰۰۰%۳۰۹۱۰,۰۰۰
سرم تراپی۱,۲۰۰,۰۰۰%۲۵۹۰۰,۰۰۰
تزریق هر نوع داروی داخل عضله یا زیرجلدی۹۵۰,۰۰۰%۲۰۷۶۰,۰۰۰
تزریق هر نوع داروی داخل شریانی۹۵۰,۰۰۰%۲۰۷۶۰,۰۰۰
تزریق هر نوع داروی داخل وریدی۹۵۰,۰۰۰%۲۰۷۶۰,۰۰۰
تزریق عضلانی آنتی بیوتیک۹۵۰,۰۰۰%۲۰۷۶۰,۰۰۰
شنوایی سنجی (ادیومتری – تیمپانومتری)۱,۷۵۰,۰۰۰%۳۰۱,۲۲۵,۰۰۰
بررسی عصب شنوایی ABR۲,۹۰۰,۰۰۰%۱۳.۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
آزمایش کروناتعرفه وزارت بهداشت + هزینه ایاب ذهابتعرفه وزارت بهداشت + هزینه ایاب ذهابتعرفه وزارت بهداشت (ایاب ذهاب رایگان)
بینایی سنجی۲,۰۰۰,۰۰۰%۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰