خوداظهاری شماره حساب

آن دسته از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری که به دلیلی شماره حساب فعال در سامانه احکام صندوق بازنشستگی نداشته باشند، می‌توانند با استفاده از امکان خوداظهاری، شماره حساب جدید خود را به صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کنند.

بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مذکور برای ثبت شماره حساب جدید بانک صادرات نخست با مراجعه به بانک صادرات حساب بانکی جدیدی افتتاح می‌کنند. سپس شماره حساب جدید خود را در سامانه خوداظهاری وارد می‌کنند. سامانه از طریق استعلام از بانک صادرات صحت شماره حساب را بررسی می‌کند و به شماره موبایل بازنشسته یا وظیفه‌بگیر کدرهگیری ارسال خواهد کرد. کدرهگیری توسط دریافت کننده آن در سامانه خوداظهاری وارد می‌شود و از آن پس شماره حساب جدید در سامانه احکام صندوق بازنشستگی ثبت می‌گردد.

با ثبت شماره حساب جدید بازنشسته در سامانه احکام صندوق بازنشستگی پرداختی‌های صندوق از این پس به شماره حساب جدید واریز خواهد شد.

برای ثبت شماره حساب روی دکمه‌ی روبرو کلیک کنید.

ورود از طریق دولت من

برای دریافت خدمت از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند روی دکمه کلیک کنید.