خدمات الکترونیکی در دفاتر پیشخوان

صندوق بازنشستگی کشوری به منظور توسعه دولت الکترونیکی و کاهش مراجعه حضوری بازنشستگان و وظیفه‌بگیران گرامی به واحدهای این صندوق در مرکز و استان‌ها، امکان دریافت برخی خدمات را از طریق دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک در سراسر کشور فراهم آورده است. فهرست خدماتی که اکنون می‌توانید از طریق دفاتر پیشخوان دریافت کنید به شرح زیر است:

 1. چاپ فیش حقوقی
 2. چاپ حکم
 3. صدورگواهی کسر از حقوق
 4. پاسخ به استعلامات:
  • وام ضروری
  • وام ازدواج
  • بازنشستگی خارج از کشور
 5. خرید اشتراک امداد خودروی ایران، ویژه بازنشستگان کشوری
 6. تعهد وراث وام ضروری
 7. گواهی مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری
 8. صدور بیمه‌نامه شخص ثالث بیمه ملت
 9. کاهش و افزایش نفرات تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان

به‌زودی، شمار بیشتری از این خدمات در دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک ارایه خواهد شد.

توجه داشته باشید که تمام این خدمات از طریق درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری در نشانی sabasrm.ir و نیز نرم‌افزار تلفن همراه صبا در دسترس قرار دارد و ارایه آن‌ها در دفاتر پیشخوان فقط به منظور توسعه و تنوع روش‌های ارایه خدمات الکترونیکی صورت پذیرفته است.

تلفن راهنمایی: 2500-021

فهرست دفاتر پیشخوان