استعلام سوابق شاغلین

کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشترک صندوق بازنشستگی کشوری، نیاز دارند که پیش از بازنشستگی از سوابق بیمه‌ای خود در صندوق آگاه شوند و در صورتی که مغایرت‌ یا ابهامی در اطلاعات ارسال شده از دستگاه متبوع آن‌ها به صندوق بازنشستگی کشوری وجود دارد، نسبت به رفع آن بکوشند. سامانه «اطلاعات شاغلان» بدین منظور راه‌اندازی شده و استفاده از آن تابع شرایط زیر است:

  • اطلاعات مندرج در سامانه فقط مربوط به آن دسته از مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری است که دستگاه اجرایی محل خدمت آنان اقدام به ارسال اطلاعات کارکنان تابعه در «سیستم جامع شاغلین صندوق بازنشستگی کشوری» کرده است. اگر برخی دستگاه‌های اجرایی، اطلاعات برخی شاغلین خود را بنابر ملاحظات خاص وارد سامانه نکرده باشند، اطلاعاتی برای ارایه وجود ندارد.
  • اطلاعات مندرج در سامانه، توسط دستگاه‌های اجرایی از احکام کارگزینی زمان اشتغال استخراج و به صندوق بازنشستگی کشوری ارسال شده است. لطفا در صورت مشاهده هرگونه مغایرت راجع به نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره مستخدم، مدرک تحصیلی، پست سازمانی، گروه / طبقه شغلی، تاریخ استخدام رسمی، سوابق خدمت پیش از استخدام رسمی، وضعیت ایثارگری و موارد مشابه، موضوع را برای بررسی و اصلاح از امور اداری دستگاه محل خدمت خود پیگیری فرمایید و از مراجعه به مدیریت اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری در مرکز و استان‌ها خودداری کنید؛ زیرا اصلاح مغایرت‌ها از نظر قانونی در حوزه مسئولیت و صلاحیت صندوق نیست.
  • چنان‌چه پیش از استخدام رسمی، سابقه خدمت در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها (دستگاه‌های اجرایی دولتی) داشته‌اید و حق بیمه پرداخت کرده‌اید، می‌بایست در اسرع وقت برای انتقال حق بیمه به صندوق بازنشستگی کشوری اقدام کنید و مراتب را شخصا از امور اداری دستگاه محل خدمت خود پیگیری فرمایید. توجه داشته باشید که هرگونه تأخیر در انتقال حق بیمه، موجب تأخیر در برقراری حقوق بازنشستگی یا وظیفه شما در آینده خواهد شد.

برای آگاهی از اطلاعات خود در صندوق بازنشستگی کشوری، روی دکمه زیر کلیک کنید.