استفاده از اماکن ورزشی و اقامتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بر پایه تفاهم‌نامه‌ای که در تیرماه 1399 میان صندوق بازنشستگی کشوری و معاونت فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد شده است، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری امکان استفاده از 270 مجموعه ورزشی کارگران و شش مجموعه اقامتی فرهنگی را در سطح کشور خواهند داشت. در نقشه زیر با کلیک روی هر استان، می‌توانید نام و نشان مجموعه‌های ورزشی کارگران در آن استان را مشاهده بفرمایید.

روی استان محل اقامت خود کلیک کنید تا فهرست اماکن ورزشی و اقامتی نمایش داده شود.