گواهی کسر از حقوق/ اعتبارسنجی گواهی

به منظور رفاه حال بازنشستگان و وظیفه‌بگیران گرامی و کاهش مراجعه حضوری آنان به صندوق بازنشستگی کشوری و ذی‌حسابان دستگاه‌های دولتی و نیز تحقق دولت الکترونیکی، صندوق بازنشستگی کشوری، خدمات مربوط به ثبت درخواست و صدور گواهی/ضمانت کسر از حقوق را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهد.
پس از ثبت درخواست و بررسی آن، کلیه فرایندهای اداری (تأیید یا عدم تأیید درخواست، ارسال گواهی برای متقاضی و اصالت‌سنجی گواهی به وسیله بانک) از طریق پیامک به شماره همراه متقاضی ارسال خواهد شد. گواهی‌ صادر شده از طریق پست به نشانی متقاضیان محترم فرستاده می‌شود.

شرایط عمومی صدور گواهی / ضمانت کسر از حقوق

  • وضعیت پرونده متقاضی می بایست جاری باشد.
  • گواهی صرفا برای بازنشسته یا موظف صادر خواهد شد. در صورتی که موظف دختر باشد صرفا گواهی دریافت حقوق صادر می شود و تعهد کسر از حقوق صادر نخواهد شد.
  • مبلغ هر قسط گواهی مورد تقاضا، نمی تواند از سقف مجاز تعیین شده بیشتر باشد. سقف مجاز برای هر متقاضی برابر است با شصت درصد مبلغ حکم به کسر اقساط تسهیلات دریافتی از صندوق و دستگاه و همچنین کسر اقساط گواهی های قبلی صادر شده.
  • مبلغ خالص دریافتی متقاضی طبق فیش ارائه شده صندوق بازنشستگی باید حداقل ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد.
  • در مورد گواهی ضمانت، اطلاعات وام گیرنده باید به طور کامل وارد شود.

برای دریافت گواهی کسر از حقوق روی دکمه کلیک کنید.

برای سنجش اصالت گواهی‌های صادر شده از سوی صندوق بازنشستگی کشوری، روی دکمه کلیک کنید. (مخصوص شعب محترم بانک‌ها)

ابطال گواهی کسر از حقوق

بازنشستگان محترم میتوانند با انجام مراحل زیر  نسبت به ابطال گواهی کسر از حقوق اقدام نمایند:

۱. مراجعه به بانک و شعبه درج شده در گواهی/ ضمانت کسر از حقوق  و دریافت تاییدیه ممهور شده بانک مبنی بر عدم استفاده از گواهی

۲.ارائه نامه تاییدیه بانک (مبنی بر عدم استفاده از گواهی) به نمایندگی های استانی صندوق بازنشستگی و یا شعب منتخب بانک صادرات

لیست شعب منتخب بانک صادرات برای ابطال گواهی کسر از حقوق

فیلم آموزشی

برای مشاهده فیلم آموزشی دریافت/ابطال گواهی کسر از حقوق روی دکمه کلیک کنید.

برای مشاهده فیلم آموزشی دریافت گواهی حقوق روی دکمه کلیک کنید.

ورود از طریق دولت من

برای دریافت خدمت از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند روی دکمه کلیک کنید.