پرداخت کسور حق بیمه خویش فرمایی

اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری مستلزم استخدام رسمی در یکی از دستگاه‌های مشمول قانون استخدام کشوری است.

از آن‌جا که تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی و انتقال وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی، هزینه‌هایی را برای بیمه‌شدگان و مشترکان هر یک از صندوق‌های بازنشستگی ایجاد می‌کند و نیز برای اطمینان خاطر کارمندان از حفظ سوابق حق بیمه و بازنشستگی خود، قانون‌گذار این امکان را فراهم آورده است که بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی در برخی شرایط بتوانند با پرداخت کامل کسور بازنشستگی یا حق بیمه (اعم از سهم بیمه شده و کارفرما) به صورت خویش‌فرما، همچنان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی باقی بمانند و در سیر سوابق خدمتی آنان هیچ‌گونه فاصله و انقطاع ایجاد نشود. این شرایط عبارت است از

 1. استفاده از مرخصی بدون حقوق
 2. بازخرید خدمت
 3. استعفا
 4. اخراج

مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری برای پرداخت حق بیمه و بازنشستگی به صورت خویش‌فرما، باید به ادارات استانی این صندوق مراجعه و ضمن عقد قرارداد، حق بیمه و بازنشستگی خود را به صورت ماهانه به حساب صندوق واریز کنند. در این خصوص توجه به سه نکته ضروری است:

 1. تا زمانی که اقساط ماهانه به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز شود، قرارداد خویش‌فرمایی معتبر خواهد بود.
 2. در صورتی که اقساط ماهانه به مدت شش ماه پرداخت نشود، پرداخت آن‌ها به صورت یکجا و با پرداخت جریمه دیرکرد امکان‌پذیر است.
 3. در صورتی که پرداخت اقساط ماهانه بیش از شش ماه به تعویق بیفتد، ادامه پرداخت کسور حق بیمه خویش‌فرمایی مستلزم عقد قرارداد جدید است.

اکنون به منظور رفاه حال این دسته از مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و برای توسعه خدمات الکترونیکی، این امکان فراهم شده است که افراد مزبور بتوانند اقساط خود را از طریق این درگاه به صورت غیرحضوری پرداخت کنند.

چگونگی پرداخت کسور خویش‌فرمایی

پرداخت کسور خویش‌فرمایی از طریق همین درگاه و به ترتیب زیر انجام می‌شود:

 1. ورود (ثبت نام) با شماره موبایل
 2. در صورتی که کسور خویش فرمایی جاری باشد، به سیستم وارد می‌شود.
 3. در صورتی که کسور خویش فرمایی جاری نباشد، پیامی مبنی بر نوع مشکل و راهنمایی جهت مراجعه به نمایندگی استان مربوطه ارسال می‌شود.
 4. فهرست کسور جاری نمایش داده می‌شود.
 5. انتخاب ماه یا ماه‌های مورد نظر به ترتیب تاریخ صورت می‌پذیرد.
 6. جمع مبالغ انتخاب شده نمایش داده شده و به صفحه پرداخت منتقل می‌شود.
 7. نتیجه پرداخت در فهرست کسور جاری به مشترک نمایش داده می‌شود.

برای ورود به سامانه روی دکمه کلیک کنید.