جبران هزینه خسارت درمان

جبران بخشی از هزینه‌های درمانی برای بازنشستگان، از کارافتادگان، افراد تحت تکفل و وراث وظیفه بگیر صندوق بازنشستگی کشوری،به منظور ارتقا خدمات رفاهی در بخش درمان و کاهش هزینه‌های درمانی، برای ایشان صورت میگیرد.

نمایش اطلاعات افراد مشمول

مشاهده وضعیت حواله‌های هزینه های خسارت درمان

ثبت نام و انصراف افراد مشمول

استعلام شرکت کارگزار

روش دریافت هزینه خسارت درمان

روش دریافت  هزینه خسارت درمان با توجه به نوع  مرکز درمانی که فرد به آن مراجعه کند و اینکه آن مرکز طرف قرارداد شرکت کارگزار  باشد، متفاوت خواهد بود.

نحوه استفاده از هزینه خسارت درمان

جدول پوشش‌ها و سقف تعهدات

فهرست کامل پوشش‌ها و سقف تعهدات را می‌توانید با باز کردن فایل زیر مشاهده کنید.

لیست مراکز درمانی طرف قرارداد

لیست مراکز درمانی طرف قرارداد را از طریق دکمه زیر در سایت شرکت کارگزار ملاحظه کنید.

ورود از طریق دولت من

برای دریافت خدمت از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند روی دکمه کلیک کنید.