طرح مشارکت الکترونیکی بازنشستگان کشوری – خدمات اطلاع رسانی

بازنشسته گرامی
با توجه به ابزارهای مختلف دستیابی به اخبار صندوق بازنشستگی کشوری، خواهشمند است در صورت امکان درباره شیوه دسترسی به اخبار و میزان رضایت از نحوه اطلاع رسانی صندوق اعلام نظر فرمایید و در پایان دکمه ثبت را انتخاب کنید.


نتایج:

۱. از چه روشی برای دسترسی به اخبار صندوق بازنشستگی کشوری استفاده می‌کنید؟ ۲- رضایت شما از سهولت دسترسی به اخبار و خدمات الکترونیک صندوق به چه میزان است ؟ ۳.رضایت شما از محتوای رادیو صبا به چه میزان است؟ ۴.به چه میزان نسبت به انتشار الکترونیکی مجله ثمر رضایت دارید؟
سایت صندوق: ۵۸.۲%
اینستاگرام صندوق: ۳.۸%
پیام رسان بله: ۵.۲%
نرم افزار صبا(صبااپ): ۲۴.۶%
سایر: ۸.۳%
۳.۳ از ۵ ۲.۶ از ۵ ۲.۶ از ۵

مشاهده نظر سنجی های گذشته