بایگانی برچسب برای: کانون بازنشستگان سیر و حرکت راه آهن

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نشست با کانون بازنشستگان سیر و حرکت راه آهن اعلام کرد:

اختصاص ۲۸۰۰ میلیارد تومان برای افزایش حق عائله‌مندی و بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نشست با اعضای کانون بازنشستگان سیر و حرکت راه آهن بر لزوم بهبود و ارتقای سطح کیفیت زندگی بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تحت پوشش این صندوق تأکید کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، دکتر اکبر افتخاری در نشست صمیمی با اعضای کانون بازنشستگان […]