فهرست بسته‌های طرح یاری

صندوق بازنشستگی کشوری به منظور رفاه حال بازنشستگان و وظیفه‌بگیران ارجمند، طرح‌های رفاهی و معیشتی گوناگونی را به اجرا گذاشته که پیوسته بر شمار آن‌ها افزوده می‌شود. در فهرست زیر با کلیک روی عنوان هر طرح می‌توانید با شرح خدمت و چگونگی استفاده از آن آشنا شوید.

ردیفنام خدمتشرح خدمتزمان اجرا
بسته اولتسهیلات خرید از فروشگاه‌های رفاهارایه تسهیلات ۱۲ میلیون ریالی برای خرید از فروشگاه‌های رفاه (سه نوبت)نوبت اول: اسفند ۱۳۹۹
نوبت دوم: تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹
بسته دومتخفیف محصولات شرکت کفش ملیتخفیف ۱۲ درصدی خرید محصولات کفش ملینوبت اول: اسفند ۱۳۹۸
نوبت دوم: به زودی اعلام می‌شود
بسته سومتخفیف شرکت فروشگاه‌های افق کورشتخفیف ۳.۵ درصدی خرید کالا از فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کورشاز فروردین ۱۳۹۹ به مدت نامحدود
بسته چهارمتخفیف محصولات شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)تخفیف ۲۱.۵ درصدی خرید محصولات پگاه از فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کورشاز فروردین ۱۳۹۹ به مدت نامحدود
بسته پنجمتسهیلات بیمه ملت
خرید بیمه‌نامه‌های شخص ثالث خودرو، بدنه خودرو، آتش‌سوزی منازل مسکونی و بیمه عمر و حادثه از شرکت بیمه ملت به صورت قسطی و با تخفیف
اردیبهشت ۱۳۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ (با قابلیت تمدید)
بسته ششمتخفیف گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردیتخفیف ۳۵ تا ۵۰ درصدی هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی در سراسر کشوراز نیمه شهریور ۱۳۹۹ تا نیمه شهریور ۱۴۰۰
بسته هفتمبسته هفتم: خرید قسطی لوازم خانگی ایرانیخرید لوازم خانگی ایرانی در اقساط ۶۰ ماههاز ۲۰ مهر ۱۳۹۹
بسته هشتمحمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی فرزندان بازنشستگان (حمپاد)تسهیلات وام ۳۰ میلیون ریال (برای پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد) و ۵۰ میلیون ریال (برای پایان‌نامه‌های دوره دکتری)از ۱۱ آبان‌ماه تا ۳۰ آذرماه
بسته نهماستخدام فرزندان بازنشستگان کشوری در مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کورشاستخدام ۲۰۰۰ نفر از فرزندان بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری و نیز فرزندان معلول بازنشستگان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کورش
بسته دهمخدمات دندان‌پزشکی بیمه ملتارایه تسهیلات ۳۰ میلیون ریالی خدمات دندان پزشکی توسط بیمه ملت پایین تر از تعرفه بازار و در اقساط ۱۱ ماههاز ۱ اسفند ۱۳۹۹