فهرست بسته‌های طرح یاری

صندوق بازنشستگی کشوری به منظور رفاه حال بازنشستگان و وظیفه‌بگیران ارجمند، طرح‌های رفاهی و معیشتی گوناگونی را به اجرا گذاشته که پیوسته بر شمار آن‌ها افزوده می‌شود. در فهرست زیر با کلیک روی عنوان هر طرح می‌توانید با شرح خدمت و چگونگی استفاده از آن آشنا شوید.

ردیفنام خدمتشرح خدمتزمان اجرا
بسته اولتسهیلات خرید از فروشگاه‌های رفاهارایه تسهیلات 12 میلیون ریالی برای خرید از فروشگاه‌های رفاه (سه نوبت)نوبت اول: اسفند 1399
نوبت دوم: تا پایان شهریورماه 1399
بسته دومتخفیف محصولات شرکت کفش ملیتخفیف 12 درصدی خرید محصولات کفش ملی نوبت اول: اسفند 1398
نوبت دوم: به زودی اعلام می‌شود
بسته سومتخفیف شرکت فروشگاه‌های افق کورشتخفیف 3.5 درصدی خرید کالا از فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کورشاز فروردین 1399 به مدت نامحدود
بسته چهارمتخفیف محصولات شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)تخفیف 21.5 درصدی خرید محصولات پگاه از فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کورشاز فروردین 1399 به مدت نامحدود
بسته پنجمتسهیلات بیمه ملت
خرید بیمه‌نامه‌های شخص ثالث خودرو، بدنه خودرو، آتش‌سوزی منازل مسکونی و بیمه عمر و حادثه از شرکت بیمه ملت به صورت قسطی و با تخفیف
اردیبهشت 1399 تا اردیبهشت 1401 (با قابلیت تمدید)
بسته ششمتخفیف گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردیتخفیف 35 تا 50 درصدی هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی در سراسر کشوراز نیمه شهریور 1399 تا نیمه شهریور 1400
بسته هفتمبسته هفتم: خرید قسطی لوازم خانگی ایرانیخرید لوازم خانگی ایرانی در اقساط ۶۰ ماههاز ۲۰ مهر ۱۳۹۹
بسته هشتمحمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی فرزندان بازنشستگان (حمپاد)تسهیلات وام ۳۰ میلیون ریال (برای پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد) و ۵۰ میلیون ریال (برای پایان‌نامه‌های دوره دکتری)از ۱۱ آبان‌ماه تا ۳۰ آذرماه
بسته نهماستخدام فرزندان بازنشستگان کشوری در مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کورشاستخدام 2000 نفر از فرزندان بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری و نیز فرزندان معلول بازنشستگان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کورش
بسته دهمخدمات دندان‌پزشکی بیمه ملتارایه تسهیلات 30 میلیون ریالی خدمات دندان پزشکی توسط بیمه ملت پایین تر از تعرفه بازار و در اقساط 11 ماههاز ۱ اسفند ۱۳۹۹
بسته یازدهمخدمات گردشگری و سفرارایه خدمات جامع گردشگری با تخفیف و تقسیطتا ابتدای فروردین ۱۴۰۲
بسته دوازدهمخدمات ویژه امداد خودروی ایران برای بازنشستگان کشوریارائه خدمات امداد خودرو ایران با تخفیف و تقسیطمستمر
بسته سیزدهماستفاده رایگان با همراه با تخفیف از دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ایاستفاده از دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای بخش دولتی به صورت رایگان و بخش خصوصی با 5 تا 30 درصد تخفیفتا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
بسته چهاردهمخرید اقساطی از فروشگاه‌های افق کوروشخرید اقساطی از فروشگاه‌های افق کوروش برای بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری