استفاده رایگان با همراه با تخفیف از دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای

صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به منظور ارایه آموزش‌های مهارتی به بازنشستگان و خانواده‌های آنان تفاهم‌نامه‌ای را با شرایط زیر به امضاء رسانده‌اند که بر پایه آن بازنشستگان ارجمند و همسر و فرزندان آنان می‌توانند از خدمات مراکز فنی و حرفه‌ای دولتی به صورت رایگان و آموزشگاه های آزاد با تخفیف 5 تا 30 درصدی شهریه مصوب سالانه استفاده کنند.

فرآیند ثبت نام

  1. مراجعه متقاضیان به ادارات کل مدیریت استانی صندوق بازنشستگی کشوری و اخذ معرفی نامه مربوطه جهت ثبت نام دوره مورد نظر در مراکز فنی حرفه ای یا آموزشگاه های آزاد و یا استفاده از سیستم استعلام الکترونیکی تحت وب
  2. مراجعه به مراکز دولتی و یا آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای و تکمیل فرم های مربوط به ثبت نام در دوره مورد نظر
  3. پرداخت هزینه های مصوب ثابت دوره به اضافه شهریه دوره پس از کسر درصد تخفیف برای آموزشگاه های خصوصی (شامل هزینه های ثابت شامل هزینه ثبت نام، هزینه بهره برداری از محتوای درسی، هزینه تاییدیه و گواهی حضور، هزینه مشاوره، هزینه آزمون رشته های خدماتی و صنعت و کشاورزی و فرهنگ و هنر، صدور گواهینامه و آزمون مجدد)
  4. پرداخت هزینه های مصوب ثابت دوره برای دوره های مراکز دولتی (شامل هزینه های ثابت شامل هزینه ثبت نام، هزینه بهره برداری از محتوای درسی، هزینه تاییدیه و گواهی حضور، هزینه مشاوره، هزینه آزمون رشته های خدماتی و صنعت و کشاورزی و فرهنگ و هنر، صدور گواهینامه و آزمون مجدد)
  5. برگزاری دوره توسط مراکز دولتی در مراکز ثابت و شعب شهری و آموزشگاه های آزاد سازمان ( به شرط ظرفیت و به حد نصاب رسیدن) و شرکت در جلسات طبق مصوبه اعلامی ( جزییات تعداد جلسه و ساعات هر دوره بصورت مصوب در پورتال سازمان قرار دارد)
  6. برگزاری آزمون توسط سازمان فنی و حرفه ای
  7. شرکت در آزمون توسط متقاضی
  8. صدور گواهینامه توسط سازمان فنی و حرفه ای
  9. برگزاری آزمون مجدد توسط سازمان در صورت عدم قبولی متقاضی

برای اطلاع بیشتر و ثبت نام به سایت سازمان فنی و حرفه‌ای در نشانی http://www.portaltvto.com مراجعه کنید.