استفاده رایگان با همراه با تخفیف از دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای

صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به منظور ارایه آموزش‌های مهارتی به بازنشستگان و خانواده‌های آنان تفاهم‌نامه‌ای را با شرایط زیر به امضاء رسانده‌اند که بر پایه آن بازنشستگان ارجمند و همسر و فرزندان آنان می‌توانند از خدمات مراکز فنی و حرفه‌ای دولتی به صورت رایگان و آموزشگاه های آزاد با تخفیف 5 تا 30 درصدی شهریه مصوب سالانه استفاده کنند.

فرآیند ثبت نام

  1. مراجعه متقاضیان به آدرس (http://www.portaltvto.com/subdomain/sub_domain/index1) و مشاهده مشخصات مراکز دولتی و آموزشگاه های خصوصی فنی و حرفه ای  به تفکیک استان ها و انتخاب مرکز مورد نظر
  2. مراجعه به مراکز دولتی و یا آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای و تکمیل فرم های مربوط به ثبت نام در دوره مورد نظر. گفتنی است کلیه تخفیفها پس از استعلام مراکز دولتی و آموزشگاه‌های خصوصی برای بازنشستگان و خانوادههای آنان اعمال میشود.
  1. پرداخت هزینه‌های مصوب ثابت دوره به اضافه شهریه دوره پس از کسر درصد تخفیف برای آموزشگاه های خصوصی ( هزینه های ثابت شامل هزینه ثبت نام، هزینه بهره برداری از محتوای درسی، هزینه تاییدیه و گواهی حضور، هزینه مشاوره، هزینه آزمون رشته های خدماتی و صنعت و کشاورزی و فرهنگ و هنر، صدور گواهینامه و آزمون مجدد است.)
  2. پرداخت هزینه های مصوب ثابت دوره برای دوره های مراکز دولتی ( هزینه های ثابت شامل هزینه ثبت نام، هزینه بهره برداری از محتوای درسی، هزینه تاییدیه و گواهی حضور، هزینه مشاوره، هزینه آزمون رشته های خدماتی و صنعت و کشاورزی و فرهنگ و هنر، صدور گواهینامه و آزمون مجدد است.)
  3. برگزاری دوره توسط مراکز دولتی در مراکز ثابت و شعب شهری و آموزشگاه های آزاد سازمان ( به شرط ظرفیت و به حد نصاب رسیدن) و شرکت در جلسات طبق مصوبه اعلامی ( جزییات تعداد جلسه و ساعات هر دوره بصورت مصوب در پورتال سازمان قرار دارد.)
  4. برگزاری آزمون توسط سازمان فنی و حرفه‌ای
  5. شرکت در آزمون توسط متقاضی
  6. صدور گواهینامه توسط سازمان فنی و حرفه‌ای
  7. برگزاری آزمون مجدد توسط سازمان در صورت عدم قبولی متقاضی