تخفیف گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی

طی تفاهم‌نامه‌ای که میان صندوق بازنشستگی کشوری با گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی به امضا رسیده، مقرر شده است که هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی در سراسر کشور، خدمات اقامتی و پذیرایی خود را با تخفیف و تقسیط به بازنشستگان گرامی ارایه کنند. شرایط و چگونگی استفاده از این تخفیف‌ها به شرح زیر است:

  1. در صورتی که بخواهید هزینه استفاده از خدمات را به صورت نقدی بپردازید، از تخفیف بیشتری برخوردار می‌شوید و در صورتی که بخواهید به صورت قسطی بپردازید، میزان تخفیف کمتر و تابع اعتباری خواهد بود که بر اساس «حقوق خالص دریافتی» به شما تعلق می‌گیرد.
  2. در صورتی که هزینه خدمات به صورت قسطی پرداخت شود، مبلغ آن بدون هیچ‌گونه سود یا کارمزدی در ۴ قسط مساوی از حقوق ماهانه شما کسرخواهد شد.
  3. کلیه تخفیف‌ها شامل بازنشسته و همراهان او خواهد بود.
  4. در صورتی که بخواهید هتل مورد نظر خود را به شکل اینترنتی رزرو کنید و بهای آن را بپردازید، گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی در سایت رسمی خود، صفحه‌ای را به بازنشستگان اختصاص داده که در آن ضمن اطلاع از اعتبار تخصیصی می‌توانید فرایند رزرو و پرداخت را انجام دهید.

رزرو اینترنتی هتل‌های گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی

  1. در صورتی که بخواهید بهای استفاده از خدمات اقامتی و پذیرایی را در محل بپردازید، کافی است شماره ملی و شماره دفتر کل خود را به متصدی مربوطه اعلام و تعیین کنید که مبلغ را به صورت نقدی می‌پردازید یا یه صورت قسطی. بقیه کارها از سوی متصدی انجام می‌شود و روال آن به اطلاع شما می‌رسد.
  2. در جدول زیر میزان تخفیف و شرایط پرداخت درج شده است:
شرایط پرداختنوع خدمتمیزان تخفیفتوضیحات
نقدیاقامتی۵۰%——-
پذیرایی۱۵%
اعتباریاقامتی۳۵%سقف اعتبار بر اساس حقوق خالص دریافتی از سوی صندوق بازنشستگی محاسبه و به گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی اعلام می‌شود.
پذیرایی۱۵%
نقدی – اعتباریاقامتی۳۵%در صورتی که بهای خدمات دریافتی بیش از اعتبار تعیین شده باشد، گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی ابتدا تخفیف را لحاظ و سپس اعتبار را کم می‌کند. آن‌گاه مبلغ باقی‌مانده به نقدا دریافت می‌شود.
پذیرایی۱۵%

لیست هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی

نشانی و مشخصات هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی را می‌توانید از طریق نقشه زیر ببینید.