تخفیف محصولات شرکت کفش ملی

محصولات کفش ملی که از شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری است، در پنج گروه مردانه، زنانه، بچه‌گانه، ورزشی و ایمنی عرضه می‌شود.

بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری تا پایان سال 1399 این امکان را دارند که با تخفیف 12 درصدی از فروشگاه‌های کفش ملی خرید کنند.

کافی است هنگام خرید کد ملی و شمارۀ دفتر کل را به شعبه کفش ملی اعلام کنید و از این تخفیف برخوردار شوید.

خرید محصولات کفش ملی برای بازنشستگان محدودیت خاصی ندارد و به عنوان خدمتی مستمر همواره برقرار است.

لیست فروشگاه‌های کفش ملی

روی استان محل اقامت خود کلیک کنید تا فهرست فروشگاه‌های رفاه نمایش داده شود.