استخدام فرزندان بازنشستگان کشوری در مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کورش

صندوق بازنشستگی کشوری با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کورش، زمینۀ استخدام 2000 تن از فرزندان بازنشستگان کشوری را در مجموعه فروشگاه‌های رنجیره‌ای افق کورش فراهم کرده است.
تمامی فرزندان بازنشستگان و فرزندان معلول بازنشستگان و فرزندان وظیفه‌بگیران می‌توانند درخواست استخدام خود را به مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کورش ارسال کنند و در صورت پذیرش و با درنظر داشتن ضوابط و مقررات درون سازمانی، جزوی از خانواده فروشگاه‌های زنجیره‌ای کورش باشند.
داوطلبان نخست باید با مراجعه به صفحه مربوطه در پایگاه اینترنتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کورش، ثبت نام و اطلاعات مورد نیاز را ارائه کنند. پس از ثبت نام، مراحل استخدام بر اساس ضوابط و مقررات درون سازمانی مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کورش طی می‌شود.
پذیرفته شدگان برای فعالیت در بخش‌های مختلف مانند سطح فروشگاه و بخش‌های ستادی استخدام می‌شوند. استخدام شدگان از مزایا و امتیازات کارمندی بهره‌مند می‌گردند.
پذیرش داوطلبان در مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کورش مشروط به گذراندن تمامی مراحل آزمون‌ها، مصاحبه‌ها و آموزش‌های مربوط به این مجموعه است.