خرید اقساطی از فروشگاه‌های افق کوروش

نظر به درخواست های فراوان بازنشستگان کشوری برای در اختیار گذاشتن شرایط خرید از فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به دلیل پراکندگی سراسری و قابل دسترس بودن، پس از تفاهم با این فروشگاه، مقرر گردید تا از ابتدای شهریور سال 1400، شرایط خرید اقساطی برای بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری فراهم شود.

مبلغ اعتبار قابل استفاده
برپایه این طرح، برای هر بازنشسته و وظیفه بگیر کشوری مبلغ 1.500.000 تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. پس از هر خرید توسط بازنشسته، مبلغ استفاده شده از اعتبار، در 3 قسط از حقوق ماهانه کسر خواهد شد.
لازم به ذکر است که پس از پرداخت هر قسط، به میزان قسط پرداخت شده، دوباره به مبلغ اعتبار افزوده می شود.
همچنین بازنشستگان می توانند هیچ استفاده ای از اعتبار در نظر گرفته شده نکنند و تا هنگام خرید، هیچ قسطی از آنها کسر نخواهد شد.

سود تسهیلات خرید اعتباری
بر اساس تفاهم با فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش، سود تسهیلات خرید اعتباری برابر صفر درصد می باشد.

چگونگی استفاده از تسهیلات
بازنشستگانی که از بسته چهاردهم طرح یاری برای خرید کالا استفاده می‌کنند، می‌توانند با استفاده از این اعتبار از همه کالاهایی که در فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش عرضه می‌شود تا سقف 1.500.000 تومان خرید کنند.
این تسهیلات برای همه بازنشستگان به صورت خودکار و از طریق سپهرکارت بانک صادرات فعال شده است. برای استفاده از این تسهیلات در هنگام محاسبه کالاها و کشیدن سپهر کارت بانک صادرات، بازنشسته شناسایی می شود و مسئول صندوق فروشگاه در صورت رضایت بازنشسته، نوع خرید را به صورت اعتباری منظور می کند.
لازم به ذکر است که به منظور اطمینان از مراجعه خود بازنشسته و وظیفه بگیر و جلوگیری از سوء استفاده از کارتهای بازنشستگان گرامی، برای خرید اعتباری می بایست 5 درصد مبلغ کل خرید به صورت نقدی پرداخت شود.
شما می توانید از طریق لینک زیر، از شماره کارت فعال شده برای خرید اعتباری اطلاع یابید:

بررسی شماره کارت فعال در طرح

لازم به ذکر است که در پرداخت اعتباری، کلیه تخفیف های عمومی فروشگاه و تخفیف 18 درصد محصولات پگاه منظور خواهد شد.
جهت اطلاع از آدرس شعب فروشگاه های افق کوروش، به لینک زیر مراجعه فرمایید:

آدرس شعب افق کوروش